Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

31. redovita sjednica: Vlada dala suglasnost za projektni zadatak izrade strategije razvoja

00033

14. 2. 2018. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 31. redovitu sjednicu na kojoj je dala suglasnost na projektni zadatak za izradu nacrta strategije razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje 2018. – 2025. godine i uputila ga u skupštinsku proceduru.

 

Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je prethodna strategija istekla prošle godine te će nova biti urađena po jedinstvenoj metodologiji kakva se koristi u Europskoj uniji, na državnoj i entitetskoj razini.

 

„Pri izradi projektnih zadataka pomogao nam je UNDP. Vjerujemo da će strategija koja će biti donesena odgovoriti svojoj zadaći i da će potaknuti razvitak Brčko distrikta BiH u ekonomskom, društvenom, ekološkom i prostornom smislu“, istaknuo je Gudeljević. On je naveo da je jedan od nedostataka prethodne strategije bio nedostatak praćenja njene realizacije.

 

„Nova strategija predviđa da se u okviru Ureda gradonačelnika formira nova jedinica za strateško planiranje koja će biti instalirana zbog bolje komunikacije i koja će imati specijalnu zadaću da prati realizaciju strategije razvoja i predlaže nove strategije“, dodao je Gudeljević.

 

Članovi Vlade usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH te odobrili Smjernice za izradu nacrta zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2018. godinu. Očitujući se o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima u Brčko distriktu BiH, koji je predložio Klub zastupnika SNSD-a u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Vlada je dala suglasnost na Nacrt ovoga zakona te uputila navedeni akt u daljnju proceduru.

 

Usvojeni su i godišnji planovi gospodarenja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH kao i u privatnom vlasništvu za 2018. godinu na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnosti za odobrenje sredstava za financiranje nastavka liječenja primjenom lijeka Blincyto (blinatumomab), a u sklopu predtransplantacijske pripreme za osiguranu osobu Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u ukupnom iznosu od 366.867,94 KM.

 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem člana izaslanstva BiH uime Brčko distrikta BiH koji će sudjelovati u aktivnostima za unaprjeđenje suradnje BiH i Bavarske, Prijedlog zaključka u vezi s primjenom izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH kao i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Završno izvješće o provedbi Gender akcijskog plana BiH za razdoblje 2013. – 2017. godine. Vlada se očitovala i o Prijedlogu za jednogodišnje produženje okvira razvojne pomoći UN-a za BiH za razdoblje 2015. – 2019. te primila k znanju Informaciju o stjecanju nekretnine uz naknadu označene kao parcela broj 1806/46, k. o. Brčko 2.

 

Na današnjoj sjednici primljena je k znanju Informacija o postupcima javnih nabava u razdoblju listopada – prosinca 2017. godine te usvojeno Izvješće o radu Povjerenstva za vrijednosne papire Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. Članovi Vlade usvojili su odluke o angažiranju 6 osoba za obavljanje posebnih poslova u Odjelu za zdravstvo i ostale usluge, 1 osobe u Odjelu za javnu sigurnost te 6 osoba u Direkciji za financije.

Izvor: Posavina TV

 

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com