Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Održana 34. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

04042018 vlada

4. 4. 2018.

Na 34. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeni su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstvenom centru Brčko“ Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu prvog dijela subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH u 2018. godini.

 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji i Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u obitelji. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. Usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju faktora atraktivnosti za vrijednosti nekretnina u postupku eksproprijacije za projekt „Obilaznica oko Brčkog“.

 

Na prijedlog Odjela za javnu sigurnost usvojen je Prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti Brčko distrikta BiH od prirodnih i drugih nesreća kao i Prijedlog odluke o usvajanju Studije jačanja kapaciteta otpornosti u slučaju katastrofa teritorija Brčko distrikta BiH.

 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o formiranju Koordinacijskog tijela za nadzor nad implementacijom Akcijskog plana za provedbu Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma na području Brčko distrikta BiH za razdoblje 2015. – 2020. kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove i zamjenike Tijela za nadzor nad provedbom Strategije BiH za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje za razdoblje 2018. – 2022. godine.

 

Vlada Brčko distrikta usvojila je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt gender akcijskog plana BiH za razdoblje 2018. – 2022. i primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za veljača 2018. godine.

 

Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost Odjelu za zdravstvo za angažiranje jednog izvršitelja za obavljanje posebnih poslova kao i Direkciji za financije za angažiranje 26 izvršitelja. Imenovani su članovi Međuresorne radne skupine za pripremu trećeg periodičnog izvješća o implementaciji Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima nadležnom odboru UN-a. Primljeno je k znanju nekoliko informacija o stjecanju nekretnina na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom.

Izvor: Posavina TV

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com