Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Završena 58. i počela 59. redovita sjednica Skupštine

DSC 118913. veljače 2020. godine

Skupština Brčko distrikta završila je u srijedu, 12. veljače 2020. godine u drugom nastavku 58. redovitu sjednicu. Nakon što je odložila razmatranje i usvajanje dva nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju i Prijedloga odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, donesena je Odluka o usvajanju Strategije razvitka suradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH za razdoblje 2020. - 2024. godine. – Strategija razvitka suradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH je prvi dokument ove vrste koji je i odgovor na iseljavanje stanovništva s prostora Brčko distrikta.

 

Ovaj dokument je veoma važan za razvitak suradnje i komunikacije s našim građanima koji žive i rade u inozemstvu. Tu je veliki potencijal, kada su u pitanju investicije, jer ako oni ulažu ovdje moguće je da se dogodi i njihov povratak - rekao je Ivo Filipović, dopredsjednik Skupštine.

DSC 1191

Zastupnici su dali suglasnost na Financijski plan poslovanja JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2020. godinu kao i suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nihad Šibonjić, ravnatelj JZU “Zdravstveni centar Brčko“ rekao je da financijski plan predviđa povećanje plaća za deset posto i naknadu za topli obrok u visini od sedam KM za radni dan.

 

- Ovo je jedan od načina da pokušamo bar nekog odvratiti od namjere da ode i stvoriti bolje uvjete za naše zaposlene. To nije nešto što će one koji su čvrsti u namjeri da odu zadržati ali naše je da učinimo što je više moguće da naši radnici ostanu kod nas i budu zadovoljniji na poslu - rekao je ravnatelj Šibonjić.

DSC 1208

Skupština je dala suglasnost i na Financijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu, na dopune Pravilnika o plaćama zaposlenih i na Odluku o isplati naknade za topli obrok zaposlenima dok je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji predviđa povećanje broja zaposlenih vraćen na doradu. Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenih u JP „Radio Brčko“ kojim se uvodi minuli rad, također, je dobio suglasnost. Suglasnost Skupštine dobili su i planovi poslovanja u 2020. godini JP “Komunalno Brčko“, JP „Luka Brčko“ i JP „Ceste Brčko“.

 

Razmatrano je i Izvješće revizije učinka, upravljanje ugovorima o djelu, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o posebnim poslovima u Vladi Brčko distrikta u razdoblju 2016. - 2018. godina kao i Plan revizije za 2020. godinu.

DSC 1209

Nakon završetka 58. Skupština je počela 59. redovitu sjednicu. Nova sjednica započela je polaganjem prisege Perice Burgića, novog voditelja Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Nakon toga, Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o održavanju javne rasprave o Prijedlogu proračuna za 2020. godinu kojom je termin četvrte javne rasprave s 22. veljače pomjeren na 23. veljače u 14 sati.

DSC 1221

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sjedenja zastupnika i drugih osoba u dvorani za plenarna zasjedanja Skupštine, nakon čega je sjednica prekinuta.

 

Autor: Skupstina BDBiH

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com