Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Visoka škola eMPIRICA jedina relicencirana visokoškolska ustanova

mala empirica

Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 16.lipnja.2014. godine pod brojem predmeta UP-I-37-000058/14 izdalo Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH RJEŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA RAD, u kom stoji da Visoka škola eMPIRICA ISPUNJAVA uslove za obnovu dozvole za rad i nastavak rada.

Rješenje je izdato na osnovu POZITIVNOG konačnog Izvještaja Komisije za ocjenu uslova za obnovu dozvole za rad, koja je imenovana odlukom predstojnika Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH iz reda stručnjaka sa liste Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta HEA BiH.

Obnova dozvole za rad je obavezna za sve visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH, i propisana je Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, član 29. stav (6), koji glasi:

„Dozvola za rad iz stava 3 ovog člana predstavlja prvu akreditaciju i licencu visokoškolske ustanove koju je visokoškolska ustanova obavezna obnoviti najkasnije dvije godine nakon dobijanja dozvole."

Kao prethodni postupak, Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 12.rujna.2013. godine pod brojem predmeta 37-000947/13 izdalo Visokoj školi eMPIRICA Obavještenje o obavljenom upravnom nadzoru kojim je utvrđeno da je Visoka škola eMPIRICA u akademskoj 2012./2013. godini ISPUNJAVALA zakonom propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti.

Visoka škola eMPIRICA je tako postala prva i za sada jedina visokoškolska ustanova u Brčko distriktu BiH koja je dobila Rješenje o obnovi dozvole za rad, kao i pozitivnu ocjenu nakon obavljenog upravnog nadzora od strane Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com