Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

85

DRUŠTVO HRVATSKI DOM TUZLA

Tuzla, 20. veljače/februara 2017.

 

S A O P Ć E N J E  Z A  J A V N O S T

 

Sa Okrugloga stola, na temu:

 

MJESTO (SUDBINA) DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE U

AKTUALNIM POLITIČKIM PREVIRANJIMA U BiH I OKRUŽENJU

 

-    Razgovor o mogućim ustavnim promjenama

-   Jednakopravnost naroda i građana, na cijelom teritoriju BiH, u novom izbornom zakonu

 

Na Okruglom je stolu konstatirano da je u Bosni i Hercegovini vrlo teško ekonomsko i političko stanje, te da smo na rubu težih konflikata i sukoba kojima se ne može lako predvidjeti ishod.

 

Zbog toga pozivamo aktualne političke predstavnike svih naroda i građana, kao i organizacije civilnog društva, da ozbiljno razmisle o svim problemima koji nam se nameću više od dvadeset godina. Očito je da se status quo u ovoj državi ne može još dugo zadržati! Uzroci su poznati: neefikasnost pravne države, teška nepotistička- moralna degradacija onih koji su na vlasti, jer sve čine da se održe na vlasti uglavnom metodom (poznate kod svih autokrata!) - puna su im usta naroda i vjere! Što stvara kod običnih ljudi ozbiljnu indoktrinaciju o krivici „onih drugih“ za ovakvu situaciju u državi!

 

Obraćamo se i građanima Bosne i Hercegovine, da kritičnije uzmu sudbinu u svoje ruke i pokušaju iz svog miljea potaknuti ljude koje dobro poznaju, kako bismo lakše okrenuli novu stranicu u ovoj našoj lijepoj i bogatoj domovini.

 

Želimo pohvaliti građane općine Vareš, koji su (bez obzira na nacionalnu pripadnost!) podržali izbor aktualnog načelnika! A vođeni su vjerom da će on svojim dosadašnjim radom u privredi i kao pošten i sposoban čovjek uspjeti okrenuti novu stranicu u toj općini!

 

Trebaju nam, dakle, ljudi koji će se boriti za pravnu državu, jednakopravnost svih građana i naroda na cijelom prostoru BiH, za ekonomsku i pravnu sigurnost kao okosnicu za normalan i dostojanstven život.

 

Mislimo da su etno-konfesionalni kriteriji prenaglašeni, i da treba tražiti srednji put u kome bi se pomirili građanski (domovinski – bosansko-hercegovački!) i nacionalni-konfesionalni identitet. A to bi se moglo postići samo odlučnijom voljom za izgradnju pravne države, po mjeri svih njezinih građana i naroda; smanjenjem broja administrativnih jedinica; podizanje državotvorne bosansko-hercegovačke svijesti; jačom privrednom aktivnošću i stvaranje uvjeta za sigurno ulaganje kapitala stranih poduzeća.

To je jedina ispravna alternativa sadašnjem stanju u državi!

 

Upozoravamo političare na pozicijama javne vlasti da nas prestanu neosnovano uvjeravati u to da je temeljni politički problem samo postojeći Ustav Države Bosne i Hercegovine, jer time žele zaštitu za njihovo nemoralno i grabežljivo ponašanje, i nezamjenjivost. Oni narodu javnom manipulacijom, nameću velike teme o kojekakvim nacionalnim interesima i ugroženostima, ustave i zakone krše, i pri tome opstruiraju svaki pokušaj stručne javnosti i civilnog društva da ponude kvalitetnija i pravednija ustavna rješenja.

 

Čini nam se, da su prilično prazne priče, ili prijedlozi o nekim novim regijama i teritorijalnom preustroju na cijelom prostoru BiH. Naprosto, jer sadašnji srpski predstavnici neće odustati od Dejtonskog ustava i sporazuma i po cijenu velikih žrtava. Uistinu sve se svodi na praznu retoriku, jer svaki ustav, pa i onaj najsavršeniji, može ostati mrtvo slovo na papiru ako ne postoji politička odgovornost i na tome utemeljena volja onih koji su na vlasti da ga provedu i obratno!

 

Ako je političko vodstvo RS-a i uporno u očuvanju Dejtonskog ustava, zašto se ovako tvrdokorno čuvaju loši ustavi u Federaciji?

 

Informirani smo o tome da je, na poticaj ambasade SAD, 23.4.2014. godine Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH obavio raspravu o inicijativi za donošenje novog Ustava Federacije BiH (tekst Ustava je sačinila ekspertna skupina). Međutim, nakon općih izbora u BiH 2014. godine, među glavnim političkim akterima u Federaciji BiH uopće se ne spominje nastavak procedure za usvajanje tog novog Ustava F BiH!

 

Zato s ovoga skupa i iznosimo u javnost naše prijedloge i zahtjeve:

 

1. Da se pristupi promjeni Ustava Federacije, jer zato postoji dobro razrađen tekst i prijedlog ekspertne grupe!

 

2. Da se pristupi izvršavanju odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasboura o ravnopravnosti svih naroda i građana BiH. U tom pogledu bi trebalo promijeniti dio Daytonskog ustava o načinu izbora predsjedništva i njegovu sastavu.

 

3. U cilju stabiliziranja i daljeg razvoja političkih i socio-ekonomskih prilika u državi BiH pristupiti suštinskoj ustavnoj reformi (utemeljenoj na univerzalnim ustavnim načelima za demokratska građanska društva), oblikovanju novog izbornog sistema, izgrađivanju i uspostavi institucionalnih mehanizama zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, prava pripadnika konstitutivnih naroda, prava pripadnika nacionalnih manjina, prava na rad, prava iz radnog odnosa…

 

4. Tražimo od svih izabranih i imenovanih nositelja javne vlasti u BiH i entitetima da prestanu sa negativnom retorikom i ponašanjem koje uznemirava, zbunjuje i plaši građane, da se odgovorno bave pitanjima iz domena javne politike u čijem je fokusu ostvarivanje i zaštita javnog interesa.

 

5. Pozivamo sve predstavnike međunarodne zajednice u BiH (naročito OHR i specijalnog predstavnika EU), da ne samo retorički već i praktično, u okviru svojih mandata, pomognu strukturama civilnog društva u BiH u pritisku na političare u javnoj vlasti da pokrenu i provedu cjelovite ustavne i druge reforme u BiH, čija će svrha biti izgradnja BiH društva i državne vlasti sukladno pravnoj stečevini EU, i što brža integracija BiH u Europsku uniju.

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com